Triticum

Våren 2019 fick jag en förfrågan från norra Ålands skärgårdsförsamling om smide av en ljusbärare till Kumlinge kyrka, då de inte ville ha en traditionell ljusglob. Jag besökte kyrkan i slutet av februari och åkte därefter hem till min ateljé och påbörjade skissprocessen 2- och 3 dimensionellt.

Jag utgick från kyrkans rika ornamentik och transformerade dem till tredimensionella former. Ljusbäraren består av tre huvudkroppar/livsträd, det grövsta har ett utgångsmaterial på 40 mm * 40 mm. Tjugoen ljus rymmer ljusbäraren. Stort fokus lades på ändavslut. Bottenplattan är utformad som Kumlinges huvudö.

 

Material: stål

Teknik: smide, krympteknik

Mått: 1960 mm hög, bottenplatta 1000 mm * 650 mm

 

KONTAKTA MIG
LAT: 59° 59.406′ N LON: 020° 20.187′ E