Skärgårdscentrum Korpoström 2007

Sommarutställning på Skärgårdscentrum Korpoström, samtidigt med den finländske grafikern Erik Bruun. Mina skulpturer visades utanför centret på bryggorna.

KONTAKTA MIG
LAT: 59° 59.406′ N LON: 020° 20.187′ E