Sakrum

Kroppar inneslutna i flera hundra kilo tunga gjutjärnsboxar. Väggreliefer.
LAT: 59° 59.406′ N LON: 020° 20.187′ E