Kökar 2018

GRÄNSER

Gränser som beträds

Överträds

Jag ser Kim Jong-Un gå över till Sydkorea – jag ser leenden

Leenden

som inte går att lita på

Jag ser maktens män Trump Putin

De vi borde kunna förlita oss på

De bedrar De förråder

Oss Varandra

Skapar osäkerhet

Jag ser bolagsstyrelser

Män som ”klappar om” varandra

Lyfter varandra Oavsett

Jag ser Horace Engdahl försvara konosör Jean-Claude Arnault

Männen lyfts

Kvinnornas berättelser förminskas

#ME TOO #HÖGT SKALL DET KLINGA #ÅLAND OCKSÅ

Jag ser och känner

Gränsen mellan livet och döden

Den sköra tråden

Rädslan för att det skall brista

Balansakten

som fortgår allteftersom

LAT: 59° 59.406′ N LON: 020° 20.187′ E