Kroppar inneslutna i flera hundra kilo tunga gjutjärnsboxar. Väggreliefer.