År 2010 ställde jag ut på Dalslands konstmuseum dit jag inviterats. Ett kärt återseende med Dalsland där jag tillbringade tre år under min studietid på HDK-Stenebyskolan i Dals Långed.