SWE

Sedan år 2002 har jag handlett kurser inom metallkonsthantverk och bild och form i egen regi och i samarbete med kollegor, på Ålands hantverksskola, Bild- och formskolan på Åland, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Åland samt i projektet Kultur i skärgårdens regi, Ålands landskapsregering. Jag har även arbetat fram koncept till och handlett kurser i föreningars regi.

WORKSHOP MÖHIPPA KULTUPAKET REKREATIONSDAG SVENSEXA KURS

Jag skräddarsyr kreativa kurstillfällen enligt era önskemål! Är du och dina vänner, kollegor intresserade av kurser inom metallkonst, -konsthantverk och bild och form, vänligen kontakta mig för offert.  Jag arbetar med alla åldersgrupper från dagisbarn, ungdomar, vuxna och pensionärer, jag ordnar även företagsevent. Aktiviteterna går att ordna både inom- och utomhus.

JÄRNSMIDE kan arrangeras i smedjan i Sjökvarteret Mariehamn på Lappo eller i Kökar smedjan, alternativt tar jag min fältässja till er. MODELLTECKNING och/eller LERSKULPTUR kan arrangeras runtom på de flesta platserna.

Recension

“Elden sprakar då vi stiger in i den dunkla lilla smedjan i Sjökvarteret i Mariehamn. Framför oss, tror vi, väntar sammanlagt fyra dagar av svett och av muskler som skriker av smärta efter våra försök att forma det hårda järnet. Det visar sig att vi har helt fel.

Anna Sundblom får oss snart att inse att smide inte handlar om styrka utan om förmågan att kunna förstå hur järnet beter sig under hela processen i glöden och på städet. Den kunskapen lyckas hon förmedla med stor pedagogisk skicklighet.

Kursen blir, tack vare Anna, en av de bästa hantverkskurser vi har varit på!”
Seppo Sarkkinen och Titte Törnroth-Sarkkinen

Metall

Kroki

Lerskulptur

Barngrupper