Jag lever och verkar sedan tio år tillbaka ute på Föglö i den åländska skärgården. Här har jag mina rötter och även funnit mitt hem, vårt paradis. Min studio färdigställdes hösten 2017. Jag bor och lever vid havet med naturen omkring mig. Havets ljud följer mig, när det är lugnt väder har jag tystnaden som följeslagare.

Sedan början av 2000-talet har jag ställt ut runtom i Norden på Åland, i Sverige, Finland och Danmark samt Estland. Från och med år 2004 har jag arrangerat kurser inom järnsmide, kroki, lerskulptur i egen och andras regi. Jag älskar att få ta del av människors möten med materialet och öppna världar för dem som möjliggör för dem att uttrycka sig genom konsten och konsthantverket. Jag arbetar ofta ensam och dessa möten med människor berikar mitt liv.

Det bästa av två världar!

 

CV

Utbildning

SPEK, Heta arbeten kurs 2017
Forma i trä, Capellagården sommaren 2017
Pedagogikstudier Uppskattande förhållningssätt 7,5 hp, Luleå Tekniska universitet 2017
Tjänste- och produktutvecklarutbildning Rastor 2010-2011
Adept inom Mentorprogrammet, Ålands Teknologicentrum, Ålands Näringsliv 2010-2011
Photoshopkurs, distans Öppna högskolan 2012
Pedagogbehörig lägre högskoleexamen, Ålands landskapsregering 2005
Utställningsassistent Ålands konstmuseum, Ålands museum 2002
HDK-Stenebyskolan Göteborgs universitet, kandidatexamen konstsmide metallformgivning 1999-2002
Ålands hantverksskola, trä- och metall 1998-1999
Ålands lyceum, studentexamen 1993

Kommande utställningar

Gotland, 2020

Utställningar

POP UP II, Ålands konstmuseum 2018

Kökar Franciskusdagarna, inbjuden 2018

SOMMARSALONGEN 2015, Ålands konstförening Galleri Norra dörren jurybedömd – sommarutställning
The New Museum of New Art Pärnu, våren 2014
Ålands konstförening 60 år, Eckerö Post- & tullhus 2013
ILLUSIONS, Galleri Berghäll, Föglö Åland 2013
The Invisible, Brinkala Galleri, Åbo Finland 2013
ILLUSIONS, Galleri Kakelhallen, Åland 2012
XIX international nude art exhibition MAN and WOMAN, inbjuden Pärnu Estland 2012
Min stad – 150 år Galleri Skarpans inbjuden 2011
As fragile as it it, Dalslands konstmuseum, Upperud inbjuden 2010
KARAPAN, Sundbloms Handelsträdgård Föglö, sommarutställning 2009
Föglö väntsal, Åland 2008
Föglö bibliotek, Åland 2008
Galleri Iron Inc., Köpenhamn, Danmark 2007
Skärgårdscentret Korpoström, Finland 2007
SAKRUM Ålands konstmuseum, 2006
Galleri Länsmansgården Österåkers konstförening, Åkersberga, Sverige 2005
Meddelanden vandringsutställning, Pro Artibus-Finlandssvenskt konstcentrum 2004
METALL.SKULPTUR, galleri Kakelhallen, Åland 2003
5 eXamensarbeten, galleri Majnabbe, Göteborg 2002
Examensutställning, HDK-Stenebyskolan, Sverige 2002
Vilt och vackert, Eckerö post- och tullhus, Åland 2001
HDK-Stenebyskolan, Sverige 2001

Stipendier enskilda

Ålands kulturdelegation 2014
Svenska kulturfonden, 2014
Ålands kulturdelegation resestipendium 2012, 2014, 2018
Ålands kulturdelegation, 3 månaders arbetsstipendium 2012
Svenska kulturfonden 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013
Statens bildkonstkommission, Centralkommissionen för konst 2012
Ålands kulturstiftelse 2009, 2011
Ålands kulturdelegation 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse 2010
I Harry Erikssons anda – För skärgårdsentreprenörer och kulturverkare 2010
Ålands kulturdelegation, resestipendium 2008
Konstsamfundet 2008
Konstsamfundet Helsingfors 2006
Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur 2002
Sparbankstiftelsen Västs stipendium 2002
Isaak Hirsch-stipendium, Stockholms byggnadsförening 2002
Stiftelsen Petersenska Hemmet 2001
Leonard Johansson stipendiestiftelse 2001
Sparbanksstiftelsen Västs stipendie 2001

Stipendier i samarbete

Ålands kulturdelegation 2009, 2010, 2011
Svenska kulturfonden 2005, 2010, 2011
Svenska folkskolans vänner 2010
Föglö kommun 2010
Ålands kulturstiftelse 2009
Föglö kommun 2009
Nordens institut på Åland 2005, 2009
Kultur i skärgården, Ålands landskapsregering 2009
Mariehamns stad kulturnämnd 2006
Kulturfonden för Sverige och Finland 2005

Inköpt av

Kulturnämnden på Åland, Ålands konstmuseums samlingar
Österåkers konstförening

Medlemskap

Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Bildkonst Upphovsrätt Sverige – BUS?Finlands Bildkonstorganisationers Förbund
Ålands konstförening, Åländska Konstnärer
Ålands slöjd- och konsthantverksförening

Kurser och övriga pedagogiska uppdrag

Curator GISP! Nordisk seriekonstutställning visades på Nordens Institut på Åland. Utställningen visar både tecknare och bildkonstnärer från Färöarna, Island, Sverige, Finland och Danmark 2015
”Kultur i skolan” Kulturpaket smide på Kökar skola i SKUNK´s regi, Mariehamn Svenska kulturfonden 2014
”Kultur i skolan” Kulturpaket ”Lässpår” i samarbete med Elspeth Randelin Ytternäs skola, Mariehamn Svenska kulturfonden 2012
Handleder Lerskulptur – ”Kropp”, Medborgarinstitutets regi 2012, 2013, 2017, 2018
Arrangerat workshops modellteckning, lerskulptur med EvaMaria Mansnerus 2009-2011
Handledare i järnsmideskurser, Medborgarinstitutets regi 2004, 2005, 2007-2018
”Kultur i skolan” Kulturpaket Rangsbyskola Saltvik, Svenska kulturfonden 2010
Svetskurs på Kollektivverkstaden i Nacka – deltog, två veckors kurs 2010
Kroki- och järnsmideskurser Kultur i skärgården projektet, Ålands landskapsregering 2008-2009
”Kultur på dagis” Kulturpaket på daghemmet Myran, Föglö, Svenska kulturfonden 2008-2011
Bild- och formlärare, Ålands hantverksskola 2003-2006
Art Camp Island handledare, ungdomar från Island, Litauen, Sverige, Åland 2005
Bild- och formskolan Åland, handledare ungdomsgruppen 2004-2005
Svart och vitt – deltog i experimentellt måleri, helgkurs * 2, 2004

Förtroendeuppdrag

Ålands representant i styrgruppen för Svenska kulturfondens Konstrunda 2010
Ledamot i Biblioteks- och kulturnämnden, Föglö kommun 2009-2011
Nordiska Ministerrådet, sakkunnig Konst- och kulturprogrammet 2007-2009

Projektledararbeten

”Från åländska fågelholkar till atlantiska fågelfjäll” – det åländska strandholksprojektet genomförs på
Färöarna och Grönland NIPÅ, NAPA, NLH i samarbete med Minna Öberg
Koordinator för projektet Strandholkar, en gåva från Nordens Institut på Åland i samband med
Mariehamns stads 150 års jubileum, projektet omfattade 7 konstnärer och 8 barn och ungdomar 2011
Nordisk fondrådgivare vid Nordens Institut på Åland, deltid augusti 2010 – maj 2012
Kultur i skärgården, Ålands landskapsregering 2009
LJUS – Nordisk konstfotoworkshop i egen regi 2009
MÖRKER – Nordisk konstfotoworkshop i Nordens Institut på Ålands regi 2008
Projektledare Skärgårdskultur – en resurs för regionidentitet och lokalekonomi, Nordiska
ministerrådets skärgårdssamarbete 2007-2008
Projektledare Ålands hantverksskolas utveckling 2006-2007

Övrigt

Smide-/metall-/trälärare på Ålands folkhögskola 61,5% läsåret 2016-2018
Smide-/metallärare på Ålands folkhögskola cirka 40% läsåren 2014-2016
Lokalproducent av Kung Lear Nordiskt Teaterlaboratorium 2009, 2010
Utformat Ålands konstföreningskondoleansbrev 2006
Representerad på Hotell Lydmar Stockholm, rum 608 2004-2006
Kulturnatten i Mariehamn, ”Dans-, tecknings- och formperformance” 2011
Kulturnatten i Mariehamn, konsthistoriskt syftande happenings 2005-2006
PQR kulturtidskriften UPPSLAG 2005