SWE

Jag har en Bachelor i Konstsmide, metallformgivning från Högskolan för design och konsthantverk-Stenebyskolan, Göteborgs universitet. Jag är medlem av Finlands Bildkonstorganisationers förbund, Ålands konstförening – Åländska konstnärer och Konstnärernas Riksorganisation KRO, Sverige. Utställningsverksamhet runtom i Norden på Åland, i Sverige, Finland och Danmark samt Estland och jag har mottagit ett stort antal stipendier för min konstnärliga verksamhet. Ålands representant som sakkunnig inom Nordiska Ministerrådets Konst- och kulturprogram åren 2007-2009. Jag har studerat pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola och Uppsala universitet. Under de senaste tio åren har jag arbetat som bild- och formlärare med barn, ungdomar och vuxna på Ålands hantverksskola, Bild- och formskolan på Åland samt handlett kurser i egen och andras regi, inom järnsmide samt metallhantverk.

 

 

Ladda ner CV på svenska