Utställningar i urval introtext

I min konst utgår jag ofta från människoöden och gestaltar dem tredimensionellt. Från fjäderlätta syraetsningar till flera hundra kilo tunga gjutjänsskulpturer.
Fragment av tankar, händelser, delar byggs samman till helheter eller faller sönder till mindre beståndsdelar. Det du tror du ser visar sig ofta vara något annat, när du närmar dig objekten.