Fondrådgivning

Jag erbjuder fondrådgivning till kulturaktörer, institutioner och föreningar. Jag har tio års erfarenhet av att arbeta med större och mindre projekt i egen regi och som konsult behöver du feedback på eller hjälp med din ansökan hör av dig för diskussion kring upplägg.

Projektledning

”Från åländska fågelholkar till atlantiska fågelfjäll” är ett samarbetsprojekt mellan Nordens institut på Åland, Nordens hus på Färöarna och Nordens institut på Grönland där Anna Sundblom och konstnären Minna Öberg från Åland samarbetar. Projektets ursprung är det åländska Strandholksprojektet och genomförs på Färöarna och Grönland våren 2013, med barn och ungdomar från regionen samt lokala konstnärer.

Nordisk fondrådgivare på Nordens Institut på Åland 2010-2011, informerade och gav rådgivning om Kulturkontakt Nords program samt om Nordiska kulturfonden.

Koordinerade Strandholkar 2011, i Nordens Institut på Ålands regi. Projektet inviterade konstnärer och barn och ungdomar att tillsammans skapa fågelholkar från skiss till färdig produkt. De färdiga holkarna visades på en sommarutställning längs Strandpromenaden i Mariehamn under hela sommaren.

Ålands representant som sakkunnig inom Kulturkontakt Nords Konst- och kulturprogram, Nordiska ministerrådet åren 2007-2009.

Projektledare för Skärgårdskultur – en resurs för regionidentitet och lokalekonomi, Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete åren 2007-2008. Huvudsyfte med projektet var att arrangera Kulturtinget 2007 på Skärgårdscentrum Korpoström med 80.talet deltagare samt agera medpart inom ett gränsöverskridande Nordiskt kulturellt skärgårdsprojekt med avsikt att söka medel från EU-programmet Central Baltic Interreg IVA tillsammans med Estlands, Sveriges, Finlands och Ålands skärgårds regioner.

Åren 2006-2007 projektledare för arbetsgruppen för Ålands hantverksskolas vidareutveckling till en tvåårig fördjupad form- och konsthantverksutbildning på Åland med sikte på högskolestudier i Norden.